Loading...

Dollar $ 7.371
Euro 9.054
Pound £ 10.065
 • ☎️+90 552 798 17 44
 • info@malldia.com

 • Sepet Boş
 • 1. TARAFLAR

  İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.malldia.com sahibi olan ve Oruçreis Mahallesi Giyimkent 4. SK. No:37 Esenler- İstanbul adresinde bulunan MALDİA E-TİCARET TEKSTİL SAN.TİC.LTD ŞTİ. ( “MALDİA” )ile; www.malldia.com ve mobil uygulamasına (“malldia hizmetleri”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin maldia'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için yazılmıştır.

  Malldia ve kullanıcı  işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraflar” birlikte “Taraflarar” olarak anılacaklardır.

   

  2. AÇIKLAMA

  Malldia.com’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları Platform üzerinden buluşturarak Satıcı’ların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

  Alıcı : malldia.com mecralarında  ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

   

   

  Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi : Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verileri, malldia.com  gizlilik kuralları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşmaz.

   

  Üye giriş Sayfası : Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

  İşlev : Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla malldia.com tarafından ortaya konulan hizmeti ifade eder.

  Satıcı :malldia.com  ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

  3-Tarafların Sorumlulukları

  Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye,üyeliğini  her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir

  Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, ortak e-ticaret siteleri de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak malldia.com’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

   

  Malldia.com tedarikçi ürünlerinin işanlaşmalı e-ticaret siteleri ve bayilerimiz  dışında  yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda  malldia.com  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır.  Anlaşması bulunmayan hiç bir elektronik ticaret platformunun mesuliyetini kabul etmez. Malldia.com ,platformlarda yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görselden, sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

   

  Üye, e-ticaret  üzerinden herhangi bir bayimizden bayi üzerinden yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; malldia’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından  diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve sorumlu olacaktır.

   

  Malldia.com, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve tedarikçi ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin tedarikçi’den satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı malldia.com’a  yapacağı söz konusu bu ödemeyle, tedarikçiye  karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca  Tedarikçi’ye ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

  Üye, malldi.com, bayileri ve anlaşmalı e-ticaret siteleri üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ve yazışmalarda,  Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine tüm koşullara, yürürlükteki mevzuatı dikatte alacağını  kabul eder.

   

  4. GİZLİLİK İLKELERİ

  malldia.com Üye'nin kişisel verilerini korumakla yükümlüdür.

  Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

  Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla malldia.com  iş ortaklar ve tedarikçiler tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

  Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin DSM tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Malldia hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman güncelleme yapma hakkına sahiptir.

  5. TARAFLARIN  HAKLARI

  “maldia medya reklam ve e-ticaret ajansı” markası ve logosu, “malldia” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak maldia medya reklam ve e-ticaret ajansı tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, maldia medya reklam ve e-ticaret ajansı’nin veya bağlı satıcı veya tedarikçileri mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda DSM’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  6. SÖZLEŞME DEĞİŞTİRME

  malldia, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacak, eski hükümler  yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  7. BEKLENMEYEN OLAYLAR

  Devlet müdahaleli uzun süreli interent kesilmeleri, savaş,  Ayaklanma, ambargo, grev,  isyan, işgal, seferberlik, iş eylemleri dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya malldia.com’dan kaynaklanmayan durumlarda üyelik sözleşmesi yok hükmündedir.

  8. HÜKÜMLER

  Delil sözleşmesi;Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile malldia’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Mahkemeleri ilgilenecektir.

  Bildirim; malldia.com, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu mail veya telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

  Tadil ve Feragat;  Üyelik Sözleşmesi'nde yazılmamış ancak kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

  9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.